د کاپسل پوښاک

د ټول کال جامو اغوستل حیران دي. د تختې خونې ، بال یا ساحل ، تاسو به تل د کیټس جامې کې حیرانتیا وګورئ.