معرفي کول... میلان 6 په 1 کې

معرفي کول... د مورف "میلان 6 په 1" کې ممکن یوازینی پتلون وي چې تاسو به ورته اړتیا ولرئ. مګر انتظار وکړئ ... دا هم یو جمپ سوټ دی!