د نمبرډ ریپ

 د دې ابتکار لاسي جامو ته د پونچو یا نغري څخه د آرایشي مکمل اوږدوالي کیپ ته واړوئ. د یوګا پتلون سره واغوندئ یا د دې پوړ څړځای کیپ سره ډرامه اضافه کړئ. له اتلیکس څخه ګالم ته ، انتخاب ستاسو دی.